Wystartował największy polski inkubator innowacyjności

27 listopada 2009
Kategoria: Science2Business
27 listopada 2009, Komentarze: 0

S2B Science2Business Inkubator Innowacyjności – największy polski inkubator innowacyjności służy od dziś pomocą polskim naukowcom, inżynierom i pomysłodawcom w komercjalizacji pomysłów, ochronie własności intelektualnej, a także budowaniu firm, które mają czerpać zyski z innowacji. Na powstałe przy inkubatorze firmy czeka wsparcie ekspertów, zaplecze do testów i badań oraz do 200 tys. EURO. Inkubator działa w bardzo perspektywicznych branżach: biotechnologia (i telemedycyna), energia odnawialna oraz technologie informatyczne i mobilne.

S2B Science2Business Inkubator Innowacyjności funkcjonuje dzięki dofinansowaniu z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Do inkubatora mogą zgłaszać się pomysłodawcy z całego kraju. Inkubator współpracuje bezpośrednio z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego; Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku; Politechniką Warszawską, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

– S2B Science2Business Inkubator Innowacyjności wypełnia tzw. lukę kapitałową. Stanowi pierwsze, najistotniejsze ogniwo w łańcuchu finansowania “od pomysłu do przemysłu”. Chcemy udowodnić, że nowatorskie rozwiązania i zyski z ich komercjalizacji mogą pozostawać w Polsce, a nie wyjeżdżać z kraju, czasem oddane za ułamek ich wartości. Rolą inkubatora jest pobudzenie szerokiej grupy naukowców, inżynierów i pomysłodawców, a także przedstawicieli biznesu do rozwoju innowacyjnych technologii, budowania na ich bazie dochodowych firm – powiedział Krzysztof Czaplicki, dyrektor ds biotechnologii S2B Science2Business Inkubator Innowacyjności.

Wsparcie, które S2B Science2Business Inkubator Innowacyjności oferuje naukowcom i pomysłodawcom to m.in. ocena możliwości komercjalizacji pomysłów i ich potencjału rynkowego, a także ochrona własności intelektualnej i przemysłowej. Autorzy innowacji mają dostęp do infrastruktury umożliwiającej testy i prototypowanie oraz do sieci ekspertów branżowych. Istotną pomocą jest również tworzona w ramach inkubatora strategia komercjalizacji i wdrożenia poszczególnych projektów, a co za tym idzie wsparcie przy tworzeniu i zarządzaniu firmami wprowadzającymi innowacje na rynek. Firmy powstałe wokół pomysłów zgłoszonych do inkubatora mają szansę na dofinansowanie w kwocie do 200 tys. EURO, a także pomoc w pozyskiwania dalszych funduszy.