Polityka prywatności

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest PR consultants Witold Obarski ul. Kościuszki 111/8, 10-555 Olsztyn, NIP: 7391814413, adres e-mail: biuro@prconsultants.pl

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie celach związanych z prowadzeniem przez administratora działalności o charakterze public relations, co obejmuje dostarczanie komunikatów, informacji prasowych i innych związanych z tym informacji.

3. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest realizacja działalności public relations.

4. Wszelkie dane osobowe są należycie chronione. Nie były i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom.

5. Dane osobowe w dyspozycji firmy będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu. Jeśli to nie nastąpi, będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez PR consultants Witold Obarski, ewentualnie jego następców prawnych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.

8. Pana/Pani dane osobowe nie były i nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.

PR consultants
ul. Kościuszki  111/8
10-555 Olsztyn
Telefon: +48 (22) 24 289 91
E-mail: biuro@prconsultants.pl