Inkubator innowacyjności Science2Business na XVII Giełdzie Wynalazków w Warszawie

9 marca 2010
9 marca 2010, Komentarze: 0

8 marca br., podczas otwarcia XVII edycji Giełdy Wynalazków w Warszawie, inkubator innowacyjności Science2Business przedstawił polskim pomysłodawcom ofertę dofinansowania w kwocie do 200 tys. euro. Science2Business jest pierwszym w historii Giełdy inkubatorem, który zaproponował innowatorom szerokie wsparcie merytoryczne i finansowe.

Do 200 tys. euro dofinansowania mogą otrzymać firmy powstałe na bazie innowacyjnych pomysłów w ramach inkubatora innowacyjności Science2Business. Oferta inkubatora przedstawiona podczas inauguracji ekspozycji wynalazczości w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie obejmuje ocenę komercjalizacji pomysłów i ich potencjału rynkowego, a także ochronę własności intelektualnej i przemysłowej. Autorzy innowacji mogą też korzystać z sieci ekspertów branżowych oraz infrastruktury umożliwiającej testy i tworzenie prototypów. Do kluczowych dziedzin wspieranych przez Science2Business należą biotechnologia, telemedycyna, energia odnawialna oraz technologie informatyczne i mobilne.

– Science2Business wypełnia tzw. lukę kapitałową, czyli stanowi pierwsze i najistotniejsze ogniwo w łańcuchu finansowania “od pomysłu do przemysłu”. Chcemy udowodnić, że nowatorskie rozwiązania i zyski z ich komercjalizacji mogą pozostawać w Polsce – powiedział Krzysztof Czaplicki, dyrektor ds. biotechnologii Science2Business.