PR consultants wspiera kampanię promującą przedsiębiorstwa ekonomii społecznej

29 listopada 2013
Kategoria: PR consultants
29 listopada 2013, Komentarze: 0

PR consultants wspiera w ramach działań skierowanych do lokalnych mediów kampanię edukacji na temat ekonomii społecznej i promującą najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Całość działań prowadzi Lubię to – Social Media Agency dla Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE).

Do zadań PR consultants należą relacje z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, które wspierają działania social media prowadzone przez Lubię to – Social Media Agency. Celem działań jest promowanie idei ekonomii społecznej poprzez popularyzację strony internetowej www.wybieram.es, która stanowi bazę najlepszych przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Na potrzeby promocji konkursu Lubię to przygotowało m.in. internetowy spot pod hasłem “Dobry Biznes”, którego celem jest zaprezentowanie idei ekonomii społecznej. Animację można obejrzeć na fanpage’u kampanii i kanale YouTube. Za obsługę media relations klienta pozyskanego w przetargu, odpowiada Łukasz Bardyszewski. Finał trwającej dwa miesiące kampanii przewidziany jest na połowę grudnia.

Konkurs, któremu patronuje Bronisław Komorowski, Prezydent RP, skierowany jest do małych i średnich firm, które nastawione są na pozytywną zmianę społeczną, np. wspieranie osób wykluczonych czy lokalnych społeczności, a nie na maksymalizację zysku. To jedyny tego typu konkurs w skali ogólnopolskiej.

Misją Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest systemowe działanie na rzecz wzrostu zatrudnienia. Ważnym elementem jej działań jest ekonomia społeczna jako skuteczne narzędzie aktywizacji zawodowej. FISE jako jedyna instytucja w kraju prowadzi certyfikację przedsiębiorstw społecznych. Konkurs prowadzony jest w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja odpowiada również za portal informacyjny www.ekonomiaspoleczna.pl.