Restrukturyzacja kredytów walutowych w CHF

22 stycznia 2015
Kategoria: KupFranki.pl
22 stycznia 2015, Komentarze: 0

Fundacja KupFranki.org proponuje rozwiązanie problemu społecznego ponad 550 tys. polskich rodzin spłacających kredyty walutowe w CHF w systemie wygrany-wygrany. Projekt zakłada skup kredytów przez Państwo Polskie i umożliwienie spłacania kredytów zgodnie z normami współżycia społecznego za pośrednictwem w 100 proc. polskiego banku, jakim jest BGK.  

Propozycja jest korzystna dla wszystkich stron w odróżnieniu od propozycji przewalutowania po kursie z dnia zaciągnięcia kredytu, która dotyczy wyłącznie najlepiej uposażonych kredytobiorców. Rozwiązaniem problemu nie jest także „zamrożenia kursu CHF”. Oczywiście są to propozycje, które mogą ulżyć kredytobiorcom, ale absolutnie nie rozwiązują problemu.

Przy zaangażowaniu Państwa, w oparciu o rozwiązania komercyjne, wszystkie podmioty uczestniczące w procesie restrukturyzacji kredytów walutowych w CHF mogą odnieść korzyści, bez obciążania innych grup społecznych niezadłużonych w CHF. Jednocześnie brak systemowego, racjonalnego rozwiązania niniejszego problemu będzie miał negatywne konsekwencje dla ogółu polskiego społeczeństwa. Autorzy koncepcji są świadomi, iż sukces tej koncepcji wymaga woli politycznej i zaangażowania ze strony najwyższych organów RP, banków komercyjnych i Związku Banków Polskich.

Należy zauważyć, że w przypadku kredytów walutowych – oprócz realnej możliwości dalszej deprecjacji złotego – dodatkowym czynnikiem ryzyka jest kwestia wpływu ewentualnego wzrostu stóp procentowych na spłacalność tego typu kredytów, co w oczywisty sposób będzie miało wpływ na zmniejszenie poziomu konsumpcji i rozwoju gospodarczego RP.

Więcej: kupfranki.pl