Oferta

Relacje z Mediami

Dzięki znajomości polskich mediów zapewniamy optymalne dotarcie informacji. Wieloletnia obecność na rynku usług PR pozwoliła nam na nawiązanie partnerskich relacji z dziennikarzami. Oferujemy stworzenie i kompleksową obsługę biura prasowego; utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami i odpowiadanie na ich zapytania. Zajmujemy się przygotowywaniem i dystrybucją wszelkich tekstów kierowanych do mediów w imieniu firm, osób i instytucji, a także organizacją konferencji i briefingów prasowych.

Komunikacja korporacyjna

Kreowanie pożądanego wizerunku firmy i instytucji w oparciu o staranną analizę danych związanych z działalnością i otoczeniem przedsiębiorstwa. Specjalizujemy się w tworzeniu i realizacji strategii komunikacyjnych uwzględniających dotarcie do różnorodnych grup docelowych. Wdrażane rozwiązania są przez nas na bieżąco monitorowane, dzięki czemu możliwe jest elastyczne dostosowanie działań do zmieniających się, np. warunków rynkowych.

Komunikacja w kryzysie i konfliktach

Każdy podmiot funkcjonujący na rynku jest potencjalnie narażony na kryzys wizerunkowy lub konflikt z innym podmiotem działającym na rynku. Umiejętność właściwej reakcji i, w konsekwencji, przezwyciężenia kryzysu pozwala utrzymać pozytywny wizerunek firmy i uniknąć negatywnego wpływu na jej działalność. PR consultants zapewnia kompleksowe doradztwo kryzysowe; począwszy od identyfikacji potencjalnych zagrożeń i stworzenia scenariuszy reakcji, po przygotowanie i wdrożenie strategii działań komunikacyjnych podczas kryzysu i/lub konfliktu. Konsultanci agencji pełnili rolę doradców komunikacyjnych, jak i rzeczników prasowych w trakcie kryzysu.

Public Affairs

Doświadczenie w zakresie Public Affairs zdobywaliśmy podczas realizacji projektów dla korporacji i spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także jako rzecznicy firm i grup biznesowych. W związku z tym rozumiemy istotę komunikacji z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i lokalnymi społecznościami. W toku naszych działań, nawiązujemy dialog z przedstawicielami grup docelowych w celu podjęcia współpracy, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, prowadzimy negocjacje w imieniu Klienta.

Komunikacja w Internecie

Wizerunek firm i instytucji zależy od przemyślanej aktywności w mediach i w Internecie. PR consultants oferuje kompleksowe działania z dziedziny komunikacji w Internecie, obejmujące:
 1. monitoring internetowych grup dyskusyjnych
 2. budowanie społeczności internetowych i tworzenie relacji z nimi
 3. opracowanie zawartości i aktualizację profesjonalnych blogów: eksperckich i tematycznych
 4. przygotowanie i dystrybucję newsletterów
 5. zarządzanie komunikacją w social media.

Komunikacja produktowa

Przekazanie konsumentom informacji o produkcie i, co równie ważne, jej utrwalenie, wymaga sprawnej realizacji, świeżych pomysłów i intuicji. Pozwala to dopasować elementy komunikacji tak, aby skutecznie docierać do odbiorców otoczonych dziesiątkami konkurencyjnych komunikatów marketingowych.

Pomagamy dotrzeć do mediów przed innymi i zapewnić produktom dotarcie do kluczowych odbiorców. Wykorzystując doświadczenie marketingowe i public relations angażujemy emocje i wyobraźnię konsumentów, aby żywo zainteresować markami i produktami, a także zbudować z klientami pozytywne relacje i zapewnić ich lojalność.

Relacje Inwestorskie

Opracowanie i wdrożenie strategii działań komunikacyjnych skierowanych do inwestorów oraz analityków jest jednym z czynników sukcesu przy budowaniu wizerunku spółki giełdowej. Nasi konsultanci prowadzili kampanie Investor Relations skierowane do środowiska inwestorskiego i mediów biznesowych, budując potencjał wzrostowy spółek. PR consultants oferuje:
 1. wyodrębnienie grup docelowych w środowisku inwestorskim i mediach
 2. przygotowanie, wdrożenie i ocenę efektywności strategii działań komunikacyjnych
 3. utrzymywanie kontaktów z analitykami i dziennikarzami giełdowymi
 4. doradztwo komunikacyjne oraz konsultacje przy przygotowywaniu raportów, komentarzy i sprawozdań finansowych
 5. konsultację treści komunikatów bieżących
 6. organizację konferencji prasowych związanych z publikacją wyników spółki
 7. organizację road shows.