AMEDS Centrum

Opis projektu:

Klient:
 AMEDS Centrum
Kategoria:
Medycyna
Adres projektu:
 Zobacz online →

AMEDS Centrum zajmuje się diagnostyką i terapią przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolności żylnej (CCSVI) – stanu, który bardzo często występuje u chorych ze stwardnieniem rozsianym. W klinice przeprowadzono już ponad 500 terapii tzw. angioplastyki, czyli udrażniania żył szyjnych.

Celem działań komunikacyjnych była budowa wizerunku AMEDS Centrum jako eksperta w dziedzinie diagnostyki i leczenia CCSVI. Uznawana za kontrowersyjną terapia omawiana była pozytywnie w programach telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, emitowanych w czasie największej oglądalności (Polsat Wydarzenia, TVP Kawa czy Herbata), a także w mediach o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym i tytułach branżowych (Dziennik Polski, Służba Zdrowia, Radio dla Ciebie, Biomedical.pl, Termedia.pl, Nazdrowie.pl).