Plastyka naczyń krwionośnych może poprawiać jakość życia cierpiących na stwardnienie rozsiane

17 listopada 2011
Kategoria: AMEDS Centrum
17 listopada 2011, Komentarze: 0

AMEDS Centrum opublikowało raport medyczny, który wskazuje, że plastyka żył szyjnych ma pozytywny wpływ na poprawę stanu jakości życia pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane. Zabiegi tego typu są obecnie żywo dyskutowane w kręgach medycznych na świecie.

Przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna, w skrócie CCSVI, to stan, który bardzo często występuje u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Powoduje zaburzenia uniemożliwiające wykonywanie podstawowych czynności życia codziennego. Od niedawna schorzenie to leczy się stosując angioplastykę żylną, czyli plastykę naczyń krwionośnych. Współwystępowania obu schorzeń i efekty terapeutyczne zabiegu są żywo dyskutowane w kręgach medycznych i naukowych na świecie. Organizowane są już oddzielne seminaria poświęcone wyłącznie temu zagadnieniu.

– W wyniku udrożnienia żył po angioplastyce, w sposób obiektywny stwierdzono poprawę saturacji tlenem krwi żylnej – mówi prof. Jerzy Kotowicz, z Wydziału Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie. – W doniesieniach podkreślany jest istotny pozytywny wpływ zabiegu na jakość życia pacjentów, stopień zmęczenia, zaburzenia pęcherzowe, równowagi, wzroku, czucia i, w mniejszym stopniu, ruchowe. Poprawę notowano również w zakresie funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja uwagi) – podsumowuje prof. Kotowicz.