Konsultacje społeczne

29 listopada 2013, Komentarze: Możliwość komentowania Konsultacje społeczne została wyłączona

Prowadzimy proces konsultacji z przedstawicielami władz samorządowych dotyczący inwestycji, zmian w studiach i planach zagospodarowania terenu. W ramach konsultacji pozyskujemy opinie, budujemy i przedstawiamy argumentację, a także znajdujemy rozwiązania w przypadku rozbieżności zdań.